Lecithinen i Leci E Basic sikrer mod harskning se artikelen: Antioxidanter
Evilec ApS, Sandbjergvej 26, DK-6000 Kolding. Tlf.: +45 70261131 / +45 28117853 Fax: +45 70261132. Mail: evilec@evilec.dk
Forside   Evilec ApS  Kontakt
Evilec ApS
Optagelse af stivelse

Forsøg på DJF med lecithin til fravænnede smågrise har vist lecithins forbedrende effekt på optagelse af stivelse. Set som helhed optages næsten al stivelse (hvede), men hos grise, hvor fedtkilden i foderet var lecithin blev en signifikant større del af stivelsen optaget i den første del af tyndtarmen.

Forsøget demonstrerer en forventet effekt af lecithin og viser, at lecithin som fedtkilde minimerer risikoen for, at der kommer ufordøjet stivelse over i grisens tyktarm med risiko for uheldig bakterievækst og diarre som følge.

Kilde: Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultat, Århus Universitet, Forsøgsanlæg Foulum - Henry Jørgensen, 1998