Lecithinen i Leci E Basic sikrer mod harskning se artikelen: Antioxidanter
Evilec ApS, Sandbjergvej 26, DK-6000 Kolding. Tlf.: +45 70261131 / +45 28117853 Fax: +45 70261132. Mail: evilec@evilec.dk
Forside   Evilec ApS  Kontakt
Evilec ApS
Lecithins antioxiderende effekt                                                       - SIDE 2-

Et andet forsøg (end det der er vist på side 1) bekræfter lecithinens antixiderende virkning samt især dens vekselvirkning med BHT.

Den grønne kurve i figuren til venstre viser oxidationsstabiliteten (målt som tocoferoler - naturligt E-vitami) i foder tilsat både BHT og Leci E Basic, den lilla kurve er foder uden Leci E Basic, men tilsat BHT, den røde kruve er foder med Leci E Basic uden BHT mens den blå kurve viser foder uden hverken BHT eller Leci E Basic.

Det skal bemærkes at mængden af Leci E Basic i foder i forhold til indholdet af tocoferoler i i foderet i dette forsøg er væsentlig lavere end ved forsøget, der er vist på side 1. Derfor er den antioxiderende virkning af Leci E Basic også væsentlig lavere.


Se flere detaljer i artiklen Antioxidanter


Kilde: Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultat, Århus Universitet, Forsøgsanlæg Foulum - Søren Krogh Jensen, 2005                                          FORRIGE SIDE