Lecithinen i Leci E Basic sikrer mod harskning se artikelen: Antioxidanter
Evilec ApS, Sandbjergvej 26, DK-6000 Kolding. Tlf.: +45 70261131 / +45 28117853 Fax: +45 70261132. Mail: evilec@evilec.dk
Forside   Evilec ApS  Kontakt
Evilec ApS
Lecithins antioxiderende effekt                                                             - SIDE 1-

Figuren til venstre illustrerer lecithins antioxiderende virkning på foder. Foder blev pelleteret ved henholdsvis 81°C og 91°C og efterfølgende lagret. Alt foderet blev på forhånd tilsat BHT som antioxidant. Som mål for oxidationen (harskningen) blev indholdet af naturligt E-vitamin bestemt på prøver udtaget på forskellige tidspunkter under lagringen. Oxidation er ensbetydende med, at det naturlige E-vitamin nedbrydes, hvorfor faldet i naturligt E-vitamin afspejler oxidationen af foderet. Den ene halvdel af foderet blev tilsat Leci E Basic og den anden almindelig rapsolie - modsvarende den vegetabilske olie, der er i Leci E Basic.

I figuren viser de grønne søjler indholdet af naturligt E-vitamin i foderet, mens de orange søjler viser indholdet naturligt E-vitamin i foder uden Leci E Basic.

Figuren viser tydeligt lecithinens antioxiderende effekt eller mere korrekt "effekten af kombinationen mellem BHT og lecithin). Endvidere viser figuren også klart, at oxidationen i foderet uden Leci E Basic øges ved højere pelleteringstemperatur. Denne effekt skyldes, at der ved varmebehandlingen dannes frie radikale og at der dannes flere ved høj end ved lav temperatur.

Kilde: Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultat, Århus Universitet, Forsøgsanlæg Foulum - Søren Krogh Jensen, 2004                                             NÆSTE SIDE